miércoles, 25 de julio de 2012

Presentació de l'Informe sobre l'homofòbia a Catalunya


El president de l'Observatori Contra L'Homofòbia, va presentar el 5 de juliol passat l’últim Informe sobre l'homofòbia a Catalunya 2010-2011 elaborat pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya.


El Sr. Rodríguez va explicar que és homofòbia, en quins casos hi ha agressions homòfobes i quin procediment cal seguir per denunciar-les. Va exposar alguns dels casos en els que ha treballat l'Observatori aquest últim any i va destacar que la majoria d'agressions es donen al carrer i llocs públics.