miércoles, 22 de febrero de 2012

Les institucions fusionen les campanyes contra la xenofòbia

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona han acordat la posada en marxa d'una campanya ciutadana conjunta amb l'objectiu de desmuntartòpics, estereotips i rumors al voltant de les persones immigrants. Segons expliquen les tres institucions catalanes, la iniciativa respon a l'augment significatiu de la rumorologia en aquest àmbit, una "autèntica barrera" per a la convivència i la cohesiósocial i que s'ha vist alimentada pels efectes de l'actual crisi econòmica. L'enquesta "Percepció dels ciutadans sobre la immigració" del Centre d'Estudis d'Opinió,publicada el 2011, reflecta, per exemple, com la gran majoria creu que les persones estrangeres reben més atenció per part del sistema públic, tot i que hi ha diversos estudis quedemostren el contrari. En aquest sentit, la voluntat és facilitar les respostes i els arguments als diferents actors i la ciutadania general perquè puguin, si més no, contrastar les informacions. Així, les tres institucions reservaran espais en els mitjans de comunicació propis per difondre els missatges i es coordinaran activament a l'hora d'oferir formació antirumors a empleatspúblics, membres d'entitats i altres públics estratègics.

La Información.com - 22/02/12

0 comentarios:

Publicar un comentario